Nowości
wydawnicze

Roztocze

Polesie

województwo podkarpackie

Sklep

Wydawnictwo

Archiwum

Programy nauczania, poradniki, korepetytoria, zadania ćwiczeniowe i sprawdziany z geografii dla uczniów różnego typu szkół

Zamówienia

e-mail: pwlad@interia.pl

telefon 505-131-585

 

 

  Publikacje szkolne znajdujące się w sprzedaży

Paweł Wład, Podstawy geografii. Zestaw sprawdzianów. Szkoła ponadgimnazjalna. Rzeszów, 2013. Publikacja elektroniczna (e-book w postaci pliku pdf ok. 1,5 MB), objętości 122 strony, formatu A4. Jest to drugie, zaktualizowane i poprawione wydanie popularnego Zestawu sprawdzianów dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy. Zakres rozszerzony, wydanego przez Wydawnictwo Oświatowe ORTUS, Stara Iwiczna 2003 (ISBN 83-89418-24-X). Zawiera gotowe zestawy zadań służące do przeprowadzenia sprawdzianów działowych z geografii w szkole ponadgimnazjalnej. Zadania dzielone są na grupy A i B. Do każdego zestawu zadań dołączony jest szczegółowy plan sprawdzianu z punktacją. W końcowej części publikacji znajdują się odpowiedzi do zadań.

Podgląd wybranych stron

Cena brutto 12,30 zł

Plik pdf przesyłany bez dodatkowych kosztów drogą elektroniczną na adres e-mail. Prosimy go podać w tytule wpłaty na konto bankowe. Wpłaty przyjmuje firma GEOMAP Dorota Bukowska, 35-230 Rzeszów, ul. Owocowa 44, nr konta: ING Bank Śląski 05 1050 1445 1000 0090 7978 3701. Wpłata na konto jest jednocześnie zamówieniem, realizowanym w ciągu 1-2 dni. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie (17-859-10-05, 505-131-585).

Paweł Wład, Podstawy geografii. Uniwersalny zbiór zadań. Geografia fizyczna. Rzeszów, 2013. Publikacja elektroniczna (e-book w postaci pliku pdf ok. 4,2 MB), objętości 220 stron, formatu A4. Jest to zestaw kilkuset zadań dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, maturzystów i kandydatów na studia oraz przygotowujących się do konkursów i olimpiad geograficznych. Są to zadania o różnym stopniu trudności - od bardzo łatwych do skrajnie trudnych. Zadania te nadają się zarówno do celów ćwiczeniowych jak i sprawdzianów (niektóre z nich dzielą się na dwie równoległe grupy A i B). W końcowej części publikacji znajdują się odpowiedzi do zadań.

Podgląd wybranych stron

Cena brutto 15,99 zł

Plik pdf przesyłany bez dodatkowych kosztów drogą elektroniczną na adres e-mail. Prosimy go podać w tytule wpłaty na konto bankowe. Wpłaty przyjmuje firma GEOMAP Dorota Bukowska, 35-230 Rzeszów, ul. Owocowa 44, nr konta: ING Bank Śląski 05 1050 1445 1000 0090 7978 3701. Wpłata na konto jest jednocześnie zamówieniem, realizowanym w ciągu 1-2 dni. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie (17-859-10-05, 505-131-585).

Paweł Wład, Podstawy geografii. Korepetytorium dla uczniów szkół ponad-gimnazjalnych, maturzystów i kandydatów na studia. Zakres podstawowy i rozszerzony. Publikacja elektroniczna (e-book w postaci plików pdf), aktualizo-wana i udoskonalana na bieżąco. Jest to zwięzły, systematyczny wykład geografii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej zgodny z podstawą programową w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Publikacja składa się z trzech zasadniczych części, które z kolei dzielą się na rozdziały. Część pierwsza obejmuje rozdziały od 1.1. do 1.9. i poświęcona jest geografii fizycznej z elementami kartografii, astronomii i geologii. Część druga (rozdziały od 2.1. do 2.8.) obejmuje tematykę z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i ochrony środowiska. W trzeciej części (rozdziały od 3.1. do 3.9.) poruszone są zagadnienia z geografii Polski. Publikacja zawiera oprócz tekstu liczne rysunki poglądowe i tabele oraz przykłady rozwiązywania typowych zadań. Format stron 162 x 229 mm (C5) jest tak dobrany, aby można je było swobodnie drukować na drukarkach A4 lub wyświetlać na ekranach dowolnych urządzeń elektronicznych (komputerów PC, laptopów, tabletów, czytnikow e-booków itp.).

Aktualnie przygotowane są rozdziały od 1.1. do 1.9.

Cena brutto 12,30 zł za część pierwszą (rozdziały 1.1.-1.9.)

Pliki pdf przesyłane są bez dodatkowych kosztów drogą elektroniczną na adres e-mail podany w tytule wpłaty na konto bankowe GEOMAP. Wpłata na konto jest jednocześnie zamówieniem, realizowanym w ciągu 1-2 dni. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie (17-859-10-05, 505-131-585).

Paweł Wład, Nasz świat. Program nauczania geografii na IV etapie edukacyjnym (szkoła ponadgimnazjalna). Zakres podstawowy i rozszerzony. Objętość: 139 stron. Plik doc lub pdf ok. 1 MB. Jest to program nauczania do podręcznika i zeszytu ćwiczeń Nasz świat. Stanowi jedną z koncepcji realizacji nowej podstawy programowej obowiązującej w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2012 r. Program składa się z dwóch części: I Założenia ogólne oraz II Realizacja programu. Część I ma charakter ramowy. Opisane są w niej cele ogólne, zadania szkoły, podział treści nauczania na moduły, działy i godziny lekcyjne oraz założone osiągnięcia ogólne i postawy uczniów. W Części II opisane są procedury osiągania celów programu, zasady kontroli i oceny osiągnięć uczniów oraz warunki realizacji programu. W załączniku znajdują się plan wynikowy oraz szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych dla zakresu podstawowego.

Podgląd pdf

Publikacja bezpłatna, przesyłana pocztą elektroniczną (e-mail) na życzenie osoby zamawiającej inne publikacje z tej strony

Dorota Karkosza, Paweł Wład, Zbiór zadań z geografii dla gimnazjum i liceum. Ziemia – środowisko przyrodnicze człowieka. Wydawnictwo Naukowe, Turystyczne i Edukacyjne Paweł Wład, Mielec 2001 (ISBN 83-912139-3-5). Objętość: 144 strony, oprawa miękka. Zawiera zadania z podstaw kartografii, astronomii, geografii fizycznej i geologii, a także ćwiczenia z mapą oraz krzyżówki. W ostatniej części znajdują się odpowiedzi do zadań.

Cena detaliczna brutto 10,29 zł

 

Paweł Wład, Geografia. Poradnik metodyczny dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS, Stara Iwiczna 2003 (ISBN 83-89418-23-1). Objętość: 164 strony. Zawiera materiały przydatne w nauczaniu: plan pracy dydaktycznej (plan wynikowy) wg programów nauczania geografii w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie podstawowym (numer DKW-4015-41/01) i rozszerzonym (DKW-4015-42/01), opis wybranych metod nauczania, wskazówki dotyczące oceniania oraz odpowiedzi do zadań zawartych w publikacji Wydawnictwa Oświatowego ORTUS, pt.: Geografia. Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy. Zakres rozszerzony.

Publikacja bezpłatna (po opłaceniu kosztów przesyłki)

Paweł Wład, Geografia. Nasz świat. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa - Łódź 2012 (ISBN 978-83-262-1193-5). Objętość: 246 stron. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do nauczania geografii według podstawy programowej obowiązującej w szkołach ponad-gimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013. Treść podręcznika podzielona jest na trzy części: 1) Środowisko przyrodnicze człowieka (relacje między człowiekiem a jego środowiskiem przyrodniczym), 2) Człowiek mieszkańcem Ziemi (ludność i jej zróżnicowanie), 3) Człowiek gospodarzem Ziemi (aktualne problemy natury gospodarczej i społecznej na świecie).

(nakład wyczerpany)

Paweł Wład, Geografia. Nasz świat. Zeszyt ćwiczeń dla szkół ponad-gimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa - Łódź 2012 (ISBN 978-83-262-1655-8). Objętość: 112 stron. Zestaw zadań ćwiczeniowych dostosowanych tematyką do podręcznika Nasz świat, a jednocześnie zgodnych z podstawą programową obowiązującą w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013.

(nakład wyczerpany)

Zamówienia:
e-mail: pwlad@interia.pl, telefon lub sms: 505-131-585

Aby złożyć zamówienie nie musisz się logować ani pamiętać hasła. Wystarczy, jeśli podasz tytuły i liczbę egzemplarzy każdej z zamawianych publikacji, a my wyliczymy kwotę do zapłaty.

W treści zamówienia prosimy podać adres do wysyłki.

Zamówienia realizuje firma dystrybucyjna GEOMAP Dorota Bukowska
Rzeszów

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT

Przy zamówieniach o wartości poniżej 100 zł doliczamy koszty dostawy wg stawek:

- 11,00 zł - paczkomat (InPost)

- 15,00 zł - przesyłka kurierska (DPD)

- 20,00 zł - przesyłka kurierska pobraniowa (DPD)

Przedpłaty przyjmujemy na konto firmy GEOMAP Dorota Bukowska, 35-230 Rzeszów, ul. Owocowa 44
nr konta: ING Bank Śląski 05 1050 1445 1000 0090 7978 3701

Uwaga! Zamówiony towar wysyłamy najpóźniej w następny dzień roboczy po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na nasze konto