Nowości
wydawnicze

Roztocze

Polesie

województwo podkarpackie

Sklep

Wydawnictwo

Archiwum

Seria "ZAWODÓWKA"

Seria dla SZKOŁY ZAWODOWEJ obejmuje podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla ucznia oraz program nauczania. Zawiera skrótowe ujęcie całości tematyki geograficznej, dzięki czemu może służyć także jako korepetytorium dla słabo zaawansowanego ucznia. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS/Wyd. Szkolne PWN.

 
Paweł Wład, Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska. Program nauczania w zasadniczej szkole zawodowej. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS. Stara Iwiczna 2004 (ISBN 83-89418-30-4). Objętość: 59 stron. Program nauczania dostosowany do podstawy programowej z 1999 r., numer dopuszczenia: DKOS-5002-94/03. Zawiera: cele edukacyjne, ogólne osiągnięcia uczniów, procedury osiągania celów, propozycje zajęć terenowych, metody kontroli i kryteria oceny osiągnięć uczniów, wykaz szczegółowych osiągnięć uczniów (plan wynikowy) z podziałem na moduły, działy, jednostki tematyczne oraz poziomy wymagań, opis warunków realizacji programu nauczania.
Paweł Wład, Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS. Stara Iwiczna 2004 (ISBN 83 89418-32-0). Objętość: 224 strony. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego (numer dopuszczenia 117/04) oraz dostosowany do programu nauczania (numer dopuszczenia: DKOS-5002-94/03). Zawiera podstawowe zagadnienia z astronomii, kartografii, geografii fizycznej ogólnej, geologii, geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej, geografii politycznej, geografii regionalnej świata, geografii Polski oraz z ochrony środowiska.
Paweł Wład, Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska. Zeszyt ćwiczeń dla zasadniczej szkoły zawodowej. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS/ Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa 2007 (ISBN 978-83-7446-518-2). Objętość: 132 strony. Dostosowany do programu nauczania (numer dopuszczenia: DKOS-5002-94/03) oraz do podręcznika o tym samym tytule. Zawiera zadania ćwiczeniowe z podstaw astronomii, kartografii, geografii fizycznej ogólnej, geologii, geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej, geografii politycznej, geografii regionalnej świata, geografii Polski oraz z ochrony środowiska.