Nowości
wydawnicze

Roztocze

Polesie

województwo podkarpackie

Sklep

Wydawnictwo

Archiwum

Seria NOWA NASZA PLANETA

Seria NOWA NASZA PLANETA obejmuje podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń dla uczniów niektórych klas (nr 1 i 3), dostosowane do „nowej” podstawy programowej dla gimnazjum z 2008 r., a obowiązującej od roku szkolnego 2009/2010, napisane we współpracy z Tomaszem Majchrzakiem. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń nr 2 napisał w całości Tomasz Majchrzak. Wydawnictwo Szkolne PWN.

Tomasz Majchrzak, Paweł Wład, Geografia I. Nowa nasza planeta. Podręcznik dla gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa – Łódź 2009 (ISBN 978-83-262-0371-8). Objętość: 136 str. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego (numer dopuszczenia 145/1/2009) oraz dostosowany do podstawy programowej z 2008 r. Zawiera zagadnienia z geografii fizycznej ogólnej oraz podstaw astronomii, kartografii i geologii. Tomasz Majchrzak jest autorem dwóch rozdziałów tego podręcznika, pozostałe 27 napisał Paweł Wład.
Tomasz Majchrzak, Geografia II. Nowa nasza planeta. Podręcznik dla gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa – Łódź 2009 (ISBN 978-83-262-0244-5). Objętość: 192 str. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego (numer dopuszczenia 145/2/2009) oraz dostosowany do podstawy programowej z 2008 r. Zawiera zagadnienia z geografii świata (opracowane w całości przez T. Majchrzaka).
Tomasz Majchrzak, Paweł Wład, Geografia III. Nowa nasza planeta. Podręcznik dla gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa – Łódź 2010 (ISBN 978-83-262-0724-2). Objętość: 232 str. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego (numer dopuszczenia 145/3/2010) oraz dostosowany do podstawy programowej z 2008 r. Zawiera zagadnienia z geografii Polski, w tym dotyczące środowiska przyrodniczego, ludności, gospodarki, ochrony przyrody, turystyki i współpracy międzynarodowej (opracowane przez P. Włada), a także przegląd wszystkich regionów naszego kraju: pobrzeży Bałtyku, pojezierzy, nizin środkowej Polski, wyżyn, Sudetów, kotlin podkarpackich oraz Karpat z wyróżnieniem Tatr i Podtatrza (napisany przez T. Majchrzaka).
Tomasz Majchrzak, Paweł Wład, Geografia I. Nowa nasza planeta. Ćwiczenia dla gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa – Łódź 2009 (ISBN 978-83-262-0221-6). Objętość: 124 str. Dostosowany do podstawy programowej z 2008 r. oraz podręcznika o tym samym tytule. Zawiera zadania ćwiczeniowe z geografii fizycznej ogólnej oraz podstaw astronomii, kartografii i geologii.

(nakład wyczerpany)

Tomasz Majchrzak, Geografia II. Nowa nasza planeta. Ćwiczenia dla gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa – Łódź 2009 (ISBN 978-83-262-0245-2). Objętość: 136 str. Dostosowany do podstawy programowej z 2008 r. oraz podręcznika o tym samym tytule. Zawiera zadania ćwiczeniowe z geografii świata.

(nakład wyczerpany)

Tomasz Majchrzak, Paweł Wład, Geografia III. Nowa nasza planeta. Ćwiczenia dla gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa – Łódź 2010 (ISBN 978-83-262-0725-9). Dostosowany do podstawy programowej z 2008 r. oraz podręcznika o tym samym tytule. Zawiera zadania ćwiczeniowe z geografii Polski.

(nakład wyczerpany)