Nowości
wydawnicze

Roztocze

Polesie

województwo podkarpackie

Sklep

Wydawnictwo

Archiwum

Seria NASZA PLANETA

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla uczniów wszystkich klas oraz program nauczania, zmodernizowane pod względem metodycznym i graficznym, dostosowane do „starej” podstawy programowej dla gimnazjum obowiązującej w latach 1999-2011. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS/Wyd. Szkolne PWN.

Paweł Wład, Geografia. Nasza planeta. Program nauczania dla gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Łódź 2007. Objętość: 64 str. Program nauczania dostosowany do podstawy programowej z 1999 r., numer dopuszczenia: DKOS-5002-05/07. Zawiera: cele edukacyjne, zadania szkoły, ogólne osiągnięcia uczniów, procedury osiągania celów, propozycje kontroli i oceny osiągnięć uczniów, opis warunków realizacji programu oraz wykaz szczegółowych osiągnięć uczniów (plan wynikowy) z podziałem na moduły, działy, jednostki tematyczne oraz poziomy wymagań.
Paweł Wład, Geografia I. Nasza planeta. Podręcznik dla gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Łódź 2007 (ISBN 978-83-7446-514-4). Objętość: 148 str. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego (numer dopuszczenia 49/07) i dostosowany do podstawy programowej z 1999 r. i programu nauczania geografii w gimnazjum z 2007 r. (numer DKOS-5002-05/07). Zawiera zagadnienia z geografii fizycznej ogólnej oraz podstaw astronomii, kartografii i geologii.
Paweł Wład, Geografia II. Nasza planeta. Podręcznik dla gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Łódź 2008 (ISBN 978-83-7446-658-5). Objętość: 168 str. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego (numer dopuszczenia 60/08) i dostosowany do podstawy programowej z 1999 r. i programu nauczania geografii w gimnazjum z 2007 r. (numer DKOS-5002-05/07). Zawiera zagadnienia z geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej oraz geografii politycznej, geografii regionalnej świata i ochrony środowiska.
Paweł Wład, Geografia III. Nasza planeta. Podręcznik dla gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Łódź 2009 (ISBN 978-83-262-0242-1). Objętość: 186 str. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego i dostosowany do podstawy programowej z 1999 r. i programu nauczania geografii w gimnazjum z 2007 r. (numer DKOS-5002-05/07). Zawiera zagadnienia z geografii Polski, w tym dotyczące środowiska przyrodniczego, ludności, gospodarki, ochrony przyrody, turystyki i współpracy międzynarodowej, a także przegląd wszystkich regionów naszego kraju: pobrzeży Bałtyku, pojezierzy, nizin środkowej Polski, wyżyn, Sudetów, kotlin podkarpackich oraz Karpat z wyróżnieniem Tatr i Podtatrza.
Paweł Wład, Geografia I. Nasza planeta. Ćwiczenia dla gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Łódź 2007 (ISBN 978-83-7446-515-1). Objętość: 128 str. Dostosowany do podstawy programowej z 1999 r. i programu nauczania geografii w gimnazjum z 2007 r. (numer DKOS-5002-05/07) oraz do podręcznika o tym samym tytule. Zawiera zadania ćwiczeniowe z geografii fizycznej ogólnej oraz podstaw astronomii, kartografii i geologii.
Paweł Wład, Geografia II. Nasza planeta. Ćwiczenia dla gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Łódź 2008 (ISBN 978-83-7446-659-2). Objętość: 113 stron. Dostosowany do podstawy programowej z 1999 r. i programu nauczania geografii w gimnazjum z 2007 r. (numer DKOS-5002-05/07) oraz do podręcznika o tym samym tytule. Zawiera zadania ćwiczeniowe z geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej oraz geografii politycznej, geografii regionalnej świata i ochrony środowiska.
Paweł Wład, Geografia III. Nasza planeta. Ćwiczenia dla gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Łódź 2009 (ISBN 978-83-262-0241-4). Objętość: 134 strony. Dostosowany do podstawy programowej z 1999 r. i programu nauczania geografii w gimnazjum z 2007 r. (numer DKOS-5002-05/07) oraz do podręcznika o tym samym tytule. Zawiera zadania ćwiczeniowe z geografii Polski.