Nowości
wydawnicze

Roztocze

Polesie

województwo podkarpackie

Sklep

Wydawnictwo

Archiwum

Seria Gimnazjum 2000

Seria GIMNAZJUM 2000 obejmuje podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń dla uczniów wszystkich klas, poradniki metodyczne dla nauczycieli oraz program nauczania, dostosowane do „starej” podstawy programowej dla gimnazjum obowiązującej w latach 1999-2011. Wydawca: Wydawnictwo Oświatowe ORTUS.

Paweł Wład, Geografia. Program nauczania geografii w gimnazjum. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS, Raszyn 2000 (ISBN 83-88310-02-X). Objętość: 80 stron. Program nauczania dostosowany do podstawy programowej z 1999 r., numer dopuszczenia: DKW-4014-47/00. Zawiera: cele edukacyjne, treści, ogólne osiągnięcia uczniów, procedury osiągania celów, propozycje zajęć terenowych, wykaz szczegółowych osiągnięć uczniów (plan wynikowy) z podziałem na moduły, działy, jednostki tematyczne oraz poziomy wymagań.

Paweł Wład, Geografia I. Ziemia środowisko przyrodnicze człowieka. Podręcznik dla gimnazjum. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS, Raszyn 2000 (ISBN 83-88310-00-3). Objętość: 175 stron. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego (numer dopuszczenia 290/99) oraz dostosowany do podstawy programowej z 1999 r. i programu nauczania geografii w gimnazjum z 2000 r. (numer DKW-4014-47/00). Zawiera zagadnienia z geografii fizycznej ogólnej oraz podstaw astronomii, kartografii i geologii.
Paweł Wład, Geografia II. Człowiek na Ziemi, jego życie i działalność. Podręcznik dla gimnazjum. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS, Raszyn 2001 (ISBN 83-88310-05-4). Objętość: 200 stron. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego (numer dopuszczenia 345/00) oraz dostosowany do podstawy programowej z 1999 r. i programu nauczania geografii w gimnazjum z 2000 r. (numer DKW-4014-47/00). Zawiera podstawowe zagadnienia z geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej oraz geografii politycznej i ochrony środowiska.
Paweł Wład, Geografia III. Moje miejsce w świecie, Polsce, regionie. Podręcznik dla gimnazjum. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS, Raszyn 2001 (ISBN 83-88310-09-7) i Stara Iwiczna (ISBN 83-89418-09-6). Objętość: 232 strony. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego (numer dopuszczenia 202/01) oraz dostosowany do podstawy programowej z 1999 r. i programu nauczania geografii w gimnazjum z 2000 r. (numer DKW-4014-47/00). Zawiera podstawowe zagadnienia z geografii regionalnej świata oraz geografii Polski, w tym dotyczące środowiska przyrodniczego, ludności, gospodarki, ochrony przyrody, turystyki i współpracy międzynarodowej, a także przegląd wszystkich regionów naszego kraju: pobrzeży Bałtyku, pojezierzy, nizin środkowej Polski, wyżyn, Sudetów, kotlin podkarpackich oraz Karpat z wyróżnieniem Tatr i Podtatrza.
Paweł Wład, Geografia I. Ziemia środowisko przyrodnicze człowieka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS, Raszyn 2000 (ISBN 83-88310-01-1). Objętość: 92 strony. Dostosowany do podręcznika o tym samym tytule. Zawiera zadania ćwiczeniowe z geografii fizycznej ogólnej oraz podstaw astronomii, kartografii i geologii.
Paweł Wład, Geografia II. Człowiek na Ziemi, jego życie i działalność. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS, Raszyn 2001 (ISBN 83-88310-06-2). Objętość: 109 stron. Dostosowany do podręcznika o tym samym tytule. Zawiera zadania ćwiczeniowe z geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej oraz geografii politycznej i ochrony środowiska, wzbogacone licznymi danymi statystycznymi. W końcowej części znajduje się tabela „Powierzchnia, ludność i stolice państw świata”.
Paweł Wład, Geografia III. Moje miejsce w świecie, Polsce, regionie. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS, Raszyn 2001 (ISBN 83-88310-10-0). Objętość: 143 strony. Dostosowany do podręcznika o tym samym tytule. Zawiera zadania ćwiczeniowe z geografii regionalnej świata, geografii Polski oraz kartę do zebrania informacji o własnym regionie. W końcowej części znajdują się tabele: „Waluty niektórych krajów świata” oraz „Najważniejsze dane o ludności w województwach”.
Paweł Wład, Geografia I. Ziemia środowisko przyrodnicze człowieka. Poradnik metodyczny. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS, Raszyn 2000 (ISBN 83-88310-03-8). Objętość: 144 strony. Zawiera materiały przydatne w procesie nauczania: plan pracy dydaktycznej (plan wynikowy) wg programu nauczania geografii w gimnazjum (numer DKW-4014-47/00), opis wybranych metod nauczania, zestaw sprawdzianów osiągnięć ucznia oraz wskazówki dotyczące oceniania, w tym projekt przedmiotowego systemu oceniania ze szczegółowymi kryteriami wymagań.
Paweł Wład, Geografia II. Człowiek na Ziemi, jego życie i działalność. Poradnik metodyczny. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS, Raszyn 2001 (ISBN 83-88310-07-0). Objętość 120 stron. Zawiera materiały przydatne w procesie nauczania: plan pracy dydaktycznej (plan wynikowy) wg programu nauczania geografii w gimnazjum (numer DKW-4014-47/00), opis wybranych metod nauczania, zestaw sprawdzianów osiągnięć ucznia uzupełniony analizą statystyczną jego wyników, wskazówki dotyczące oceniania, w tym projekt wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz projekt szkolnego systemu nauczania ze szczegółowymi kryteriami wymagań.
Paweł Wład, Geografia III. Moje miejsce w świecie, Polsce, regionie. Poradnik metodyczny. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS, Raszyn 2001 (ISBN 83-88310-11-9). Objętość: 168 stron. Zawiera materiały przydatne w procesie nauczania: plan pracy dydaktycznej (plan wynikowy) wg programu nauczania geografii w gimnazjum (numer DKW-4014-47/00), opis wybranych metod nauczania, zestaw sprawdzianów osiągnięć ucznia oraz wskazówki dotyczące oceniania, w tym projekt przedmiotowego systemu oceniania ze szczegółowymi kryteriami wymagań.