Nowości
wydawnicze

Roztocze

Polesie

województwo podkarpackie

Sklep

Wydawnictwo

Archiwum

Publikacje dla nauczycieli

Seria publikacji o charakterze wewnętrznym, przeznaczona dla nauczycieli geografii. Są to broszury wydane przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, później w Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Przemyślu w latach 1995-2000, w czasie pełnienia przez autora funkcji doradcy metodycznego.

 

 

● Paweł Wład, Wycieczki geograficzno-krajoznawcze po województwie przemyskim – propozycje. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Przemyśl 1995,
s. 24.

 

● Paweł Wład, Propozycja tematyki na konferencję rady pedagogicznej – próba zastosowania oceny jako metody aktywizacji na zajęciach lekcyjnych. Teka Pedagogiczna Nr 1/96. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Przemyśl 1996,
s. 8-11.

● Biuletyn Geograficzny Nr 3. Pr. zbiorowa, red. Paweł Wład, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Przemyśl 1996, s. 77.

 

● Paweł Wład, Wojciech Zakrzewski, Wycieczka autokarowa po południowo-zachodniej części województwa przemyskiego. Biuletyn Geograficzny Nr 3. Pr. zbiorowa, red. Paweł Wład, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Przemyśl 1996, s. 1-25.

 

● Paweł Wład, Konkurs geograficzny dla szkół podstawowych 1995/1996. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Przemyśl, 1996, s. 57.

● Paweł Wład, Propozycja rozkładu materiału nauczania geografii na jednostki lekcyjne dla liceum ogólnokształcącego. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Przemyśl 1996, s. 75.

● Paweł Wład, Wojciech Zakrzewski, Bogactwo przyrody i kultury południowo-wschodniego pogranicza Polski – przewodnik. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Przemyśl 1997, s. 52.

● Paweł Wład, Wojciech Zakrzewski, Bogactwo przyrody i kultury polskich kresów wschodnich – przewodnik. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Przemyśl 1997, s. 42.

 

● Paweł Wład, Konkurs geograficzny dla szkół podstawowych 1996/1997. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Przemyśl 1997, s. 44.

● Szlak krawędziowy wzdłuż doliny Sanu w Jarosławiu – kompleksowa ścieżka dydaktyczna, pr. zbiorowa, red. Paweł Wład. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Przemyśl 1998, s. 52.

● Marek Wiśniewski, Paweł Wład, Wojciech Zakrzewski: Roztocze Wschodnie – przewodnik z terenowych warsztatów metodycznych dla nauczycieli geografii 6-7 IX 1997. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Przemyśl 1998,
s. 84.

● Paweł Wład, Wojciech Zakrzewski, Bogactwo przyrody i kultury polskich kresów wschodnich – przewodnik. Wyd. II, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Przemyśl 1998, s. 52.

● Paweł Wład, Wojciech Zakrzewski, Bogactwo przyrody i kultury północno-wschodniej Małopolski – przewodnik. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Przemyśl 1998, s. 43.

 

● Paweł Wład, Konkurs geograficzny dla szkół podstawowych 1997/1998. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Przemyśl 1998, s. 52.

● Wojciech Zakrzewski, Paweł Wład, Przewodnik do warsztatów terenowych
z edukacji regionalnej i turystycznej Karpaty Słowackie ’98
. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Przemyśl 1999, s. 64.

● Paweł Wład, Wojciech Zakrzewski, Bogactwo przyrody i kultury Beskidu Sądeckiego, Niskiego i ich pogórzy – przewodnik. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Przemyśl 1999, s. 44.