Nowości
wydawnicze

Roztocze

Polesie

województwo podkarpackie

Sklep

Wydawnictwo

Archiwum

 

 

 

 

 

 

 

Dorota Bukowska

Osoby współpracujące

(kolejność alfabetyczna)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorota Bukowska

Dorota Bukowska – nauczyciel geografii oraz przedmiotów turystycznych i hotelarskich, egzaminator OKE z zakresu geografii oraz z zawodu technik hotelarstwa, jest także edukatorem oraz ekspertem MEN ds. podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Urodziła się w Borowej koło Mielca. Ukończyła studia z zakresu geografii na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Jako nauczyciel pracuje od 1982 r., najpierw w Szkole Podstawowej w Krzemienicy (powiat mielecki), następnie w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej (od 1999 r., gdzie pełniła funkcję wicedyrektora), a od 2008 r. w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie. Chętnie angażuje się w działalność społeczną i samorządową – m.in. pełniła obowiązki Przewodniczącej Komisji Oświaty w Radzie Gminy Gawłuszowice (1993–1995) oraz pracowała w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddziału w Rzeszowie (od 1998–2000). W latach 1994–2000 była doradcą metodycznym ds. geografii w Centrum Doskonalenia Pedagogicznego w Rzeszowie. Jest autorką publikacji z zakresu geografii: Rozwój i struktura budownictwa mieszkaniowego w województwie tarnobrzeskim (PTG–UMCS, 1994), Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec jako przykład restrukturyzacji regionu monofunkcyjnego (Czasopismo Geograficzne, 1999) oraz dydaktyki geografii i przyrody: Zbiór zadań z geografii dla gimnazjum i liceum (współautor P. Wład, 2001), Przyrodo, witaj! - sprawdziany dla klas 4-6. szkoły podstawowej (współautorzy Ewa Kłos, Ewa Laskowska, WSiP 2009), Zajęcia terenowe dla klas 4-6 szkoły podstawowej (współautor Ewa Kłos WSiP 2010), Geografia. Gimnazjum. Sprawdziany (współautor P. Wład, WSiP, 2011) i innych wydanych przez CDP w Rzeszowie.

W pracy zawodowej szczególnie interesuje się aktywnymi metodami nauczania, pomiarem dydaktycznym oraz badaniem wyników kształcenia. Chętnie zajmuje się też turystyką, ma uprawnienia pilota wycieczek. Od 2011 roku prowadzi firmę GEOMAP, zajmującą się dystrybucją i sprzedażą map i przewodników turystycznych oraz opracowywaniem folderów, materiałów promocyjnych i reklamowych z dziedziny turystyki.

Marek Nasiadka

Marek Nasiadka urodził się w Olszynie koło Lubania na Dolnym Śląsku. Dzieciństwo spędził w Janowie Podlaskim. Ukończył studia z zakresu geografii na UMCS w Lublinie. Życie zawodowe poświęcił na przekazywanie wiedzy geograficznej i krajoznawczej młodzieży. Jest stałym współpracownikiem miesięcznika krajoznawczo-turystycznego Poznaj Swój Kraj. Współpracuje również z innymi wydawnictwami. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów z dziedziny turystyki, krajoznawstwa i ochrony przyrody. Napisał przewodniki turystyczne: Roztocze Zachodnie (2005) Małopolski Przełom Wisły (2010), Podlaski Przełom Bugu (2010), Powiat kraśnicki. Leksykon krajoznawczy (2010), a wspólnie z Pawłem Władem Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie (2012). W latach 1997-2002 aktywnie włączył się w prace nad utworzeniem Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie. Zainteresowania krajoznawcze łączy z pasją fotografowania. Swoje zdjęcia prezentował na wielu wystawach w kraju i za granicą. Jest również autorem kilkunastu wystaw indywidualnych. Za swoje fotografie otrzymywał wiele nagród i wyróżnień, m.in. FIAP Blue Ribbon w 1999 roku w Finlandii. Ponadto angażuje się jako pilot wycieczek turystycznych.

Artur Pawłowski

Artur Pawłowski  – pracownik naukowy Politechniki Lubelskiej. Autor serii przewodników turystycznych po Roztoczu, Puszczy Solskiej i Lasach Janowskich. Autor strony internetowej Roztocze Polskie i Ukraińskie (roztocze24.info). Z zamiłowania turysta pieszy i rowerowy. Oprócz Roztocza zwiedza m.in. Polesie i polskie parki narodowe. W Europie preferuje góry i jaskinie – od Karpat po Alpy, ze szczególnym uwzględnieniem Dolomitów.