Nowości
wydawnicze

Roztocze

Polesie

województwo podkarpackie

Sklep

Wydawnictwo

Archiwum

Mapy konturowe

MAPY KONTUROWE dla celów ćwiczeniowych, odrębne dla świata i Polski

Geografia 1. Świat. Kontynenty. Zestaw map konturowych. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS. Stara Iwiczna (ISBN 978-83-89418-39-5). Zestaw 28 map konturowych świata i kontynentów, w tym mapy fizyczne, polityczne i gospodarcze, opracowany wg koncepcji Pawła Włada.

Nakład wyczerpany

Geografia 2. Polska. Województwa. Zestaw map konturowych. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS. Stara Iwiczna (ISBN 978-83-89418-40-1). Zestaw 28 konturowych map tematycznych Polski, poszczególnych województw, planu Gdańska oraz fragmentu mapy turystyczno-topograficznej (Roztocze Wschodnie), opracowany wg koncepcji Pawła Włada.

Nakład wyczerpany