Nowości
wydawnicze

Roztocze

Polesie

województwo podkarpackie

Sklep

Wydawnictwo

Archiwum

Zamówienia

e-mail: pwlad@interia.pl

telefon 505-131-585

  Publikacje znajdujące się w sprzedaży

Elżbieta Szołomiak, Życie barwne jak paleta. Rzeszów, 2021 (ISBN 978-83-66637-18-4), objętość 144 strony (bez okładki), format C5 (16,2 x 22,9 cm), oprawa twarda. Barwna i sugestywna opowieść autobiograficzna malarki Elżbiety Szołomiak o życiu, malarstwie, podróżach i nie tylko. Książka składa się z dwóch części: Impresje z życia i Impresje z podróży. W części pierwszej autorka przedstawia w niej swoje bogate przeżycia od wczesnej młodości po wiek dojrzały, eksponując swe powikłane relacje z osobami bliskimi oraz nieustanne zmagania z przeciwnościami losu, pełne niespodziewanych zwrotów akcji, a w szczególności to, jak w zgiełku codziennego życia można znaleźć czas i siły na pracę twórczą i ciekawe podróże. W kolejnych rozdziałach przedstawione są miejsca, osoby i wydarzenia, m.in. Dziadkowie i rodzice, Mój Ojciec, Dom rodzinny, Moje pierwsze małżeństwo, Pan Edmund Grzybowski, Jak budowałam dom w Ustroniu, Przeprowadzki, Moje drugie małżeństwo, Emigracja. Część druga zawiera ciekawe i trafne spostrzeżenia z licznych podróży autorki po świecie.

Cena brutto 32,34 zł.

 

Paweł Wład, Województwo podkarpackie. Zagadnienia ogólne. Rzeszów, 2014. Publikacja elektroniczna (e-book w postaci pliku pdf ok. 1,7 MB), objętości 16 stron (z okładką), formatu C5 (16,2 x 22,9 cm). Autor porusza w nim następujące zagadnienia dotyczące województwa podkarpackiego: kształtowanie się podziału politycznego i administracyjnego w dziejach, obecne położenie, obszar i granice, liczba ludności, problem nazwy i stolicy oraz aktualny podział na powiaty i gminy. Publikacja jest wstępem do obszerniejszego opracowania o charakterze monografii geograficzno-krajoznawczej, dotyczącego województwa podkarpackiego. Pozostałe części oferowane są odrębnie. Dotychczas opublikowano część 3. Województwo podkarpackie. Regiony fizycznogeograficzne (zob. niżej).

Publikacja bezpłatna, do pobrania za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Plik pdf

Paweł Wład, Województwo podkarpackie. Regiony fizycznogeograficzne. Rzeszów, 2020 (ISBN 978-83-66637-10-8). Autor, specjalizujący się w geografii fizycznej kompleksowej, a jednocześnie zamiłowany turysta, stara się odnieść do aktualnych podziałów fizycznogeograficznych. Czyni to na przykładzie województwa podkarpackiego, które jest mu doskonale znane z autopsji. Niniejsza publikacja – efekt wielu lat badań i przemyśleń – zawiera systematyczny przegląd regionów, w którym oprócz charakterystyki przyrodniczej znajdują się rozważania na temat kryteriów ich wydzielania, przebiegu granic i nazewnictwa. Rezultatem tych prac jest modyfikacja i uszczegółowienie najczęściej stosowanego podziału fizycznogeograficznego (Kondracki 1998), z uwzględnieniem głównie zróżnicowania budowy geologicznej i rzeźby terenu, a więc cech przewodnich, wpływających pozostałe elementy środowiska przyrodniczego. Zaproponowany podział jest też próbą pogodzenia koncepcji różnych autorów, wybitnych specjalistów z rozmaitych dziedzin geografii (Klimaszewski, Starkel, Malicki, Buraczyński, Wojtanowicz, Czeppe, German i inni), a nawet znanych krajoznawców (Orłowicz, Okoń), którzy postrzegają teren przez pryzmat rozwoju turystyki. Mamy nadzieję, że zaproponowana koncepcja podziału regionalnego (mapa na ostatniej stronie okładki), znajdzie oddźwięk w krajoznawstwie i turystyce, a może i w badaniach naukowych dotyczących województwa podkarpackiego.

Cena brutto 12,30 zł - publikacja elektroniczna (e-book w postaci pliku pdf ok. 2,6 MB), objętości 68 stron (z okładką), formatu C5 (16,2 x 22,9 cm)

Plik pdf przesyłany bez dodatkowych kosztów drogą elektroniczną na adres e-mail. Prosimy go podać w tytule wpłaty na konto bankowe. Wpłaty przyjmuje firma GEOMAP Dorota Bukowska, 35-230 Rzeszów, ul. Owocowa 44, nr konta: ING Bank Śląski 05 1050 1445 1000 0090 7978 3701. Wpłata na konto jest jednocześnie zamówieniem, realizowanym w ciągu 1-2 dni. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie (tel. 505-131-585).

Majdan Sopocki. Szkoła i wieś, historia

Majdan Sopocki. Szkoła i wieś, historia. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2019 (ISBN 978-83-61961-95-6). Objętość - 124 strony z licznymi fotografiami, format 16,4 x 23 cm, oprawa twarda. Publikacja wydana na zlecenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Majdanie Sopockim Pierwszym, z okazji jubileuszu 100. rocznicy powołania placówki. Publikacja poświęcona jest historii szkoły i miejscowości, ukazuje jej zmienne losy w różnych systemach politycznych i w czasie II wojny światowej, prezentuje ważne postaci, zawiera opisy ważnych wydarzeń poparte relacjami świadków, przedstawia kadrę nauczycielską oraz osiągnięcia uczniów i absolwentów.

Publikacja dostępna w Szkole Podstawowej w Majdanie Sopockim Pierwszym

Joanna Wład, Miasta województwa podkarpackiego. Wydawnictwo Naukowe, Turystyczne i Edukacyjne, Mielec 2006 r. (ISBN 978-83-921070-7-1). Format A5, objętość: 156 stron. Opracowanie naukowe z zakresu geografii poświęcone miastom województwa podkarpackiego – aktualnym i zdegradowanym. W rozdziale „Uwarunkowania rozwoju miast województwa podkarpackiego” zaprezentowane zostały podziały administracyjne po II wojnie światowej, zarys warunków naturalnych oraz zaludnienie i zagospodarowanie województwa. W rozdziale „Sieć miast województwa” omówiono kształtowanie się sieci miast województwa, zmiany liczby ludności miast po II wojnie światowej, zależność wielkości miasta od położenia geograficznego i dostępności komunikacyjnej. Kolejne rozdziały to „Funkcje miast” (określenie funkcji miast na podstawie struktury zatrudnienia ich mieszkańców), „Zróżnicowanie warunków życia ludności w miastach województwa podkarpackiego” oraz ranking „Miasta według warunków życia”. Ostatni rozdział pt. „Przegląd miast województwa” zawiera podstawowe informacje geograficzne i krajoznawcze o obecnych i dawnych miastach województwa podkarpackiego.

Publikacja bezpłatna (po opłaceniu kosztów przesyłki)

 

   

Zamówienia realizuje firma dystrybucyjna GEOMAP Dorota Bukowska
Rzeszów

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT

Przy zamówieniach o wartości poniżej 100 zł doliczamy koszty dostawy wg stawek:

- 11,00 zł - paczkomat (InPost)

- 15,00 zł - przesyłka kurierska (DPD)

- 20,00 zł - przesyłka kurierska pobraniowa (DPD)

Przedpłaty przyjmujemy na konto firmy GEOMAP Dorota Bukowska, 35-230 Rzeszów, ul. Owocowa 44
nr konta: ING Bank Śląski 05 1050 1445 1000 0090 7978 3701

Uwaga! Zamówiony towar wysyłamy najpóźniej w następny dzień roboczy po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na nasze konto

Aby złożyć zamówienie nie musisz się logować ani pamiętać hasła. Wystarczy, jeśli podasz tytuły i liczbę egzemplarzy każdej z zamawianych publikacji, a my wyliczymy kwotę do zapłaty

Zamówienia:
e-mail: pwlad@interia.pl, telefon: 505-131-585

W treści zamówienia prosimy podać adres do wysyłki.