Nowości
wydawnicze

Roztocze

Polesie

województwo podkarpackie

Sklep

Wydawnictwo

Archiwum

Zamówienia

e-mail: pwlad@interia.pl

telefon 505-131-585

  Publikacje archiwalne
opracowane przez Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład

Rowerem po Roztoczu. Przewodnik po trasach rowerowych

Wydanie czwarte, uzupełnione, 2022 r.

Rowerem po Roztoczu. Przewodnik po trasach rowerowych. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2022 (ISBN 978-83-66637-26-9), 160 kolorowych stron, format 13,5 x 19,0 cm. Jest to opracowanie zbiorowe na podstawie materiałów i na zamówienie urzędów miast i gmin: Adamów, Bełżec, Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Józefów, Krasnobród, Lubycza Królewska, Narol, Susiec, Tomaszów Lubelski, Zwierzyniec. Obejmuje obszar 11 turystycznych miast i gmin centralnej części Roztocza i jego bezpośredniego przedpola. Są to, licząc od północnego zachodu: Zwierzyniec, Józefów, Adamów, Krasnobród, Susiec, Tomaszów Lubelski, Bełżec, Narol, Cieszanów, Lubycza Królewska oraz Horyniec-Zdrój. Każdej gminie poświęcony jest odrębny rozdział, który zawiera opisy od 4 do 10 najciekawszych wycieczek rowerowych, liczących od kilku do kilkudziesięciu kilometrów długości. W opisach tych znajdziemy informacje o długości trasy, stopniu jej trudności oraz o głównych atrakcjach spotykanych po drodze. W rozeznaniu pomagają też profile wysokościowe oraz mapy tras wycieczkowych z kilometrażem i rodzajem nawierzchni.

Waga z opakowaniem 0,29 kg

 

Rowerem po Roztoczu. Przewodnik po trasach rowerowych

Wydanie drugie, uzupełnione, 2018 r.

Rowerem po Roztoczu. Przewodnik po trasach rowerowych. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2018 (ISBN 978-83-61961-64-2), 160 kolorowych stron, format 13,5 x 19,0 cm. Jest to opracowanie zbiorowe na podstawie materiałów i na zamówienie urzędów miast i gmin: Adamów, Bełżec, Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Józefów, Krasnobród, Lubycza Królewska, Narol, Susiec, Tomaszów Lubelski, Zwierzyniec. Obejmuje obszar 11 turystycznych miast i gmin centralnej części Roztocza i jego bezpośredniego przedpola. Są to, licząc od północnego zachodu: Zwierzyniec, Józefów, Adamów, Krasnobród, Susiec, Tomaszów Lubelski, Bełżec, Narol, Cieszanów, Lubycza Królewska oraz Horyniec-Zdrój. Każdej gminie poświęcony jest odrębny rozdział, który zawiera opisy od 4 do 10 najciekawszych wycieczek rowerowych, liczących od kilku do kilkudziesięciu kilometrów długości. W opisach tych znajdziemy informacje o długości trasy, stopniu jej trudności oraz o głównych atrakcjach spotykanych po drodze. W rozeznaniu pomagają też profile wysokościowe oraz, co stanowi udoskonalenie pierwszego wydania, schematy tras wycieczkowych z kilometrażem i rodzajem nawierzchni.

Waga z opakowaniem 0,29 kg

 

Rowerem po Roztoczu. Przewodnik po trasach rowerowych

Wydanie pierwsze, 2015 r.

Rowerem po Roztoczu. Przewodnik po trasach rowerowych. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2015 (ISBN 978-83-61961-37-6), 136 kolorowych stron, format 13,5 x 19,0 cm. Jest to opracowanie zbiorowe na podstawie materiałów i na zamówienie urzędów miast i gmin: Bełżec, Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Józefów, Krasnobród, Lubycza Królewska, Narol, Susiec, Zwierzyniec. Obejmuje obszar 9 turystycznych miast i gmin centralnej części Roztocza i jego bezpośredniego przedpola, takich jak: Zwierzyniec, Krasnobród, Józefów, Susiec, Bełżec, Narol, Cieszanów, Lubycza Królewska oraz Horyniec-Zdrój. Każdej gminie poświęcony jest odrębny rozdział, który zawiera opisy od 5 do 10 najciekawszych wycieczek rowerowych, liczących od kilku do kilkudziesięciu kilometrów długości. W opisach tych znajdziemy informacje o długości trasy, stopniu jej trudności, rodzaju nawierzchni oraz o głównych atrakcjach spotykanych po drodze. W rozeznaniu pomagają też profile wysokościowe tras wycieczkowych.

Waga z opakowaniem 0,23 kg

 

Józefów na Roztoczu

Józefów na Roztoczu i jego atrakcje. Plan w skali 1:10 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2019 (ISBN 978-83-61961-91-8). Publikacja wydana na zlecenie Gminy Józefów. Na planie zaznaczono propozycję trasy spacerowej po mieście z 17 punktami przystankowymi. Na rewersie znajdują się opisy atrakcji turystycznych miasta, spis teleadresowy (w tym noclegi i wyżywienie) oraz fotografie.

Publikacja bezpłatna dostępna w punkcie informacji turystycznej w Józefowie, ul. Kościuszki 37a

www.ejozefow.pl

Józefów na Roztoczu

Józefów no Roztoczu. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2019 (ISBN 978-83-61961-85-7). Objętość - 24 kolorowe strony z licznymi fotografiami i rysunkami, format 13,5 x 19 cm, broszura szyta drutem. Publikacja wydana na zlecenie Gminy Józefów. Opracowanie prezentuje walory krajoznawcze i rekreacyjne miasta i gminy Józefów oraz jej rozległego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej. Zawiera opisy 6 wycieczek rowerowych rozpoczynających się i kończących w Józefowie, liczących po kilkadziesiąt kilometrów długości. W publikacji znajdziemy informacje o długości trasy wycieczkowej, stopniu jej trudności oraz o głównych atrakcjach spotykanych po drodze. W rozeznaniu pomagają też profile wysokościowe oraz schematy tras wycieczkowych z kilometrażem i rodzajem nawierzchni. Oprócz turystyki rowerowej publikacja promuje też inne formy aktywnego wypoczynku w gminie Józefów, w tym turystykę pieszą, nordic walking, bieganie, spływy kajakowe, wędkowanie, grzybobranie i zbiór jagód, narciarstwo, sporty ekstremalne. Broszura odpowiada formatem i jest zgodna z tematyką kompletu Rowerem po Roztoczu.

www.ejozefow.pl

Józefów na Roztoczu

Józefów no Roztoczu. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2018 (ISBN 978-83-61961-67-3). Objętość - 24 kolorowe strony z licznymi fotografiami i rysunkami, format 13,5 x 19 cm, broszura szyta drutem. Publikacja wydana na zlecenie Gminy Józefów. Opracowanie prezentuje walory krajoznawcze i rekreacyjne gminy Józefów i jej rozległego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej. Zawiera opisy 6 wycieczek rowerowych rozpoczynających się i kończących w Józefowie, liczących po kilkadziesiąt kilometrów długości. W publikacji znajdziemy informacje o długości trasy wycieczkowej, stopniu jej trudności oraz o głównych atrakcjach spotykanych po drodze. W rozeznaniu pomagają też profile wysokościowe oraz schematy tras wycieczkowych z kilometrażem i rodzajem nawierzchni. Oprócz turystyki rowerowej publikacja promuje też inne formy aktywnego wypoczynku w gminie Józefów, w tym turystykę pieszą, nordic walking, bieganie, spływy kajakowe, wędkowanie, grzybobranie i zbiór jagód, narciarstwo, sporty ekstremalne. Broszura odpowiada formatem i jest zgodna z tematyką kompletu Rowerem po Roztoczu.

 

Rowerem po gminie Narol

Rowerem po gminie Narol. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2019 (ISBN 978-83-61961-92-5). Objętość - 16 kolorowych stron z licznymi fotografiami i rysunkami, format 13,5 x 19 cm, broszura szyta drutem. Publikacja wydana na zlecenie Gminy Narol. Opracowanie prezentuje walory krajoznawcze i rekreacyjne miasta i gminy Narol ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej. Zawiera opisy 6 wycieczek rowerowych prowadzących po terenie gminy i w jej najbliższym otoczeniu. W publikacji znajdziemy informacje o długości trasy wycieczkowej, stopniu jej trudności oraz o głównych atrakcjach spotykanych po drodze. W rozeznaniu pomagają też profile wysokościowe oraz schematy tras wycieczkowych z kilometrażem i rodzajem nawierzchni. Broszura odpowiada formatem i jest zgodna z tematyką kompletu Rowerem po Roztoczu.

Rowerem po gminie Lubycza Królewska

Rowerem po gminie Lubycza Królewska. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2018 (ISBN 978-83-61961-76-5). Objętość - 16 kolorowych stron z licznymi fotografiami i rysunkami, format 13,5 x 19 cm, broszura szyta drutem. Publikacja wydana na zlecenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubyczy Królewskiej, dofinansowana ze środków UE za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Roztocze Tomaszowskie". Opracowanie prezentuje walory krajoznawcze i rekreacyjne gminy Lubycza Królewska ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej. Zawiera opisy 7 wycieczek rowerowych prowadzących po terenie gminy Lubycza Królewska i w jej najbliższym otoczeniu. W publikacji znajdziemy informacje o długości trasy wycieczkowej, stopniu jej trudności oraz o głównych atrakcjach spotykanych po drodze. W rozeznaniu pomagają też profile wysokościowe oraz schematy tras wycieczkowych z kilometrażem i rodzajem nawierzchni. Broszura odpowiada formatem i jest zgodna z tematyką kompletu Rowerem po Roztoczu.

Roztocze i Zamość. Informator turystyczny (2019 r.)

Roztocze i Zamość. Informator turystyczny. Atrakcje Rekreacja Noclegi. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2019 (ISBN 978-83-61961-84-0). Objętość - 72 kolorowych stron z licznymi fotografiami, format 11,2 x 19,5 cm, broszura szyta drutem. Jest to przewodnik turystyczny z informatorem teleadresowym, prezentujący walory krajoznawcze i wypoczynkowe Roztocza Środkowego i Roztocza Wschodniego z otoczeniem, w tym następujące miejscowości i ich okolice (w kolejności zgodnej ze spisem treści): Zamość, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Józefów, Adamów, Krasnobród, Susiec, Tomaszów Lubelski, Bełżec, Lubycza Królewska, Narol, Cieszanów, Horyniec-Zdrój. Publikacja zawiera opisy krajoznawcze (strony 1-46), proponuje różne formy rekreacji na prezentowanym terenie, w tym turystykę pieszą, rowerową, narciarstwo, kąpiele i plażowanie, spływy kajakowe, jazdę konną, wędkarstwo (strony 47-53), podaje też obszerne informacje o noclegach (strony 54-69). Publikacja powstała na zamówienie i dzięki wsparciu następujących stowarzyszeń: 1) Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Suścu, 2) Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Turystyczne, 3) Stowarzyszenie Kwaterodawców Miasta i Gminy Zwierzyniec.

 

Roztocze i Zamość. Informator turystyczny (2018 r.)

Roztocze i Zamość. Informator turystyczny. Atrakcje Rekreacja Noclegi. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2018 (ISBN 978-83-61961-66-6). Objętość - 72 kolorowych stron z licznymi fotografiami, format 11,2 x 19,5 cm, broszura szyta drutem. Jest to przewodnik turystyczny z informatorem teleadresowym, prezentujący walory krajoznawcze i wypoczynkowe Roztocza Środkowego i Roztocza Wschodniego z otoczeniem, w tym następujące miejscowości i ich okolice (w kolejności zgodnej ze spisem treści): Zamość, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Józefów, Adamów, Krasnobród, Susiec, Tomaszów Lubelski, Bełżec, Lubycza Królewska, Narol, Cieszanów, Horyniec-Zdrój. Publikacja zawiera opisy krajoznawcze (strony 1-45), proponuje różne formy rekreacji na prezentowanym terenie, w tym turystykę pieszą, rowerową, narciarstwo, kąpiele i plażowanie, spływy kajakowe, jazdę konną, wędkarstwo (strony 46-52), podaje też obszerne informacje o noclegach (strony 53-70). Publikacja powstała na zamówienie i dzięki wsparciu następujących stowarzyszeń: 1) Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Suścu, 2) Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Turystyczne, 3) Stowarzyszenie Kwaterodawców Miasta i Gminy Zwierzyniec, 4) Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze w Tomaszowie Lubelskim.

 

Gmina Susiec na Roztoczu

Gmina Susiec na Roztoczu. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2018 (ISBN 978-83-61961-70-3). Objętość - 48 kolorowych stron z licznymi fotografiami i rysunkami, format 112 x 195 mm, broszura szyta drutem. Publikacja wydana na zlecenie Roztoczańskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego w Suścu, dofinansowana ze środków UE za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Roztocze Tomaszowskie". Opracowanie prezentuje walory krajoznawcze i rekreacyjne gminy Susiec ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej. Zawiera opisy 22 wycieczek rowerowych prowadzących po terenie gminy oraz w jej rozległym otoczeniu od Zwierzyńca i Józefowa na zachodzie po Lubyczę Królewską na wschodzie. W publikacji znajdziemy informacje o długościach tras wycieczkowych, stopniu ich trudności oraz o głównych atrakcjach spotykanych po drodze. W rozeznaniu pomagają też profile wysokościowe oraz schematy tras wycieczkowych z kilometrażem i rodzajem nawierzchni. Broszura jest zgodna z tematyką kompletu Rowerem po Roztoczu.

 

Susiec. Informator turystyczny

Susiec. Informator turystyczny. Trasy rowerowe. Noclegi. Mapa gminy. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2017 (ISBN 978-83-61961-61-1), 60 kolorowych stron, format 112 x 195 mm. Przewodnik jest uzupełnieniem kompletu Rowerem po Roztoczu. Publikacja powstała na zamówienie Gminy Susiec oraz Roztoczańskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego w Suścu. Zawiera: plan Suśca oraz mapę turystyczną jego okolic w skali ok. 1:130 000; prezentację 10 tras rowerowych wyprowadzonych z Suśca, w tym schematy ich przebiegu z kilometrażem i wyróżnionym rodzajem nawierzchni oraz o profile wysokościowe; charakterystykę Szlaku Geoturystycznego Roztocza, prezentację szlaków pieszych przebiegających przez gminę Susiec, w tym opisy Szlaku Szumów (niebieskiego) oraz odcinków Szlaku Krawędziowego (czerwonego), Szlaku Południowego (żółtego), Szlaku Walk Partyzanckich (czarnego), Szlaku W. Podobińskiej (zielonego), Szlaku Centralnego (niebieskiego); informacje krajoznawcze dotyczące Suśca i pozostałych miejscowości w gminie; propozycje atrakcyjnego spędzania czasu w gminie Susiec, zachęca m.in. do spływów kajakowych Tanwią, wypoczynku na basenach w Suścu lub na kąpielisku w Majdanie Sopockim, a także do uczestnictwa w licznych imprezach, zarówno zimą jak i w sezonie wiosenno-letnim; obszerne informacje na temat bazy noclegowej; praktyczny spis tele-adresowy placówek usługowych i instytucji służących turystom.

 

Susiec. Informator turystyczny

Susiec. Informator turystyczny. Trasy rowerowe. Noclegi. Mapa gminy. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2016 (ISBN 978-83-61961-42-0), 44 kolorowych stron, format 112 x 195 mm. Przewodnik jest uzupełnieniem kompletu Rowerem po Roztoczu. Publikacja powstała na zamówienie Gminy Susiec oraz Roztoczańskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego w Suścu. Zawiera: plan Suśca oraz mapę turystyczną jego okolic w skali 1:125 000; prezentację 10 tras rowerowych wyprowadzonych z Suśca, w tym schematy ich przebiegu z kilometrażem i wyróżnionym rodzajem nawierzchni oraz o profile wysokościowe; informacje na temat szlaków turystycznych przebiegających przez gminę Susiec, w tym opisy Szlaku Szumów oraz Szlaku Geoturystycznego Roztocza; informacje krajoznawcze dotyczące Suśca i pozostałych miejscowości w gminie; propozycje atrakcyjnego spędzania czasu w gminie Susiec, zachęca m.in. do spływów kajakowych Tanwią, wypoczynku na basenach w Suścu lub na kąpielisku w Majdanie Sopockim, a także do uczestnictwa w licznych imprezach, zarówno zimą jak i w sezonie wiosenno-letnim; obszerne informacje na temat bazy noclegowej; praktyczny spis tele-adresowy placówek usługowych i instytucji służących turystom.

 

Przewodnik po obszarze LGD Nasze Roztocze

Przewodnik po obszarze Lokalnej Grupy Działania Nasze Roztocze. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2019 (ISBN 978-83-61961-96-3). Objętość - 64 kolorowe strony z licznymi fotografiami i mapkami, format 12,3 x 21 cm, broszura szyta drutem. Publikacja wydana na zlecenie Lokalnej Grupy Działania "Nasze Roztocze". Opracowanie prezentuje walory krajoznawcze i rekreacyjne sześciu gmin wchodzących w skład obszaru LGD "Nasze Roztocze": Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec. Zawiera informacje o najważniejszych atrakcjach turystycznych poszczególnych gmin oraz opisy wycieczek pieszych i rowerowych, a także tras spływów kajakowych na Wieprzu. W rozeznaniu pomagają mapki przedstawiające trasy wycieczkowe. Publikacja promuje też walory kulinarne - przepisy na pięć doskonałych potraw przyrządzanych tradycyjnie na Roztoczu.

Publikacja dostępna w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Nasze Roztocze",
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 3/218, tel. 84 639 29 66, kom. 510 203 858

Roztocze Środkowe. Przewodnik nordic walking. Broszura wydana przez Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład (ISBN 978-83-61961-25-3) na zlecenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze", 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 3/218. Tekst, opracowanie graficzne i przygotowanie do druku: Paweł Wład, zdjęcia: archiwum LGD Nasze Roztocze, Paweł Wład. Format: 195 x 112 mm, objętość 44 strony, zawiera: 37 fotografii, 9 map w skali 1:50 000 oraz profile wysokościowe tras. Przewodnik opisuje 16 tras nordic walking wyznakowanych w każdej z 5 gmin obszaru działalności LGD Nasze Roztocze, tj. Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamość i Zwierzyniec. Opis przewodnikowy poprzedza część wstępna poświęcona historii nordic walking oraz prezentująca zalety tej formy rekreacji ruchowej.

Publikacja bezpłatna, dostępna w siedzibie stowarzyszenia
LGD Nasze Roztocze, 22 400 Zamość, ul. Partyzantów 3/218,
tel./fax 84-639-29-66, tel. kom. 510-20-38-58

www.lgdnaszeroztocze.pl

 

Marek Nasiadka, Powiat puławski. Leksykon krajoznawczy. Wydawca: Powiat Puławski. Puławy, 2012 (ISBN 978-83-934951-0-8), opracowanie graficzne i przygotowanie do druku: Paweł Wład. Format 16,5 x 23,5 cm (zbliżony do C5), objętość 160 stron, 131 barwnych fotografii (w tym 125 wykonanych przez Marka Nasiadkę), 18 rysunków, oprawa twarda, szyta. Publikacja zawiera opisy miejscowości, rzek, regionów fizycznogeograficznych, obszarów ochrony przyrody (rezerwatów, parków krajobrazowych) położonych w obrębie powiatu puławskiego, uporządkowane alfabetycznie. Sporo miejsca poświęcono w niej tak atrakcyjnym miejscowościom, jak Kazimierz Dolny, Janowiec, Nałęczów, Puławy, cennym ze względu na unikatową architekturę, bogatą historię i walory krajobrazowe. Wśród pozostałych miejscowości na wyróżnienie zasługują dawne miasta (Baranów, Końskowola, Kurów, Markuszów, Wąwolnica), także obfitujące w cenne zabytki i szczycące się ciekawą historią. Obszernie potraktowany został także temat Wisły i Małopolskiego Przełomu Wisły, decydującego o krajobrazie regionu. Jest to publikacja godna polecenia nie tylko mieszkańcom powiatu puławskiego, ale także licznym turystom, przybywającym do niego na wypoczynek i eksplorację.

Publikacja zamówiona przez Powiat Puławski, al. Królewska 19, 24-100 Puławy.

 

Andrzej Czacharowski, Michał Czacharowski, Janusz Kapecki, Florian Kapica, Marian Kurzyna, Pięć zalewów – morze atrakcji. Przewodnik turystyczno-krajoznawczy po szlakach: rowerowym Czarna Perła, konnym Cwał, konnym Stępa. Broszura wydana w 2012 r. staraniem Wydawnictwa Turystycznego Paweł Wład z Rzeszowa (ISBN: 978-83-61961-13-0), Stowarzyszenia Przyjaciół Roztocza Jastrzębia Zdebrz z Biłgoraja oraz gmin Janów Lubelski, Dzwola, Frampol, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Sułów i Radecznica, dzięki wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Format A5, objętość 64 strony, oprawa miękka, zeszytowa. Jest to przewodnik turystyczny zawierający opisy trzech szlaków turystycznych: jednego rowerowego (Czarna Perła) oraz dwóch konnych (Cwał i Stępa), wytyczonych w 2012 roku na Roztoczu Zachodnim oraz w obrębie Równiny Biłgorajskiej (Lasów Janowskich). Charakterystyki szlaków wzbogacone są o opisy miejscowości, wydarzeń historycznych i obiektów o walorach turystycznych. Publikacja zawiera 95 barwnych fotografii, tabele odległości oraz wykaz punktów noclegowych i gastronomicznych w gminach, przez które prowadzą wymienione w tytule szlaki.

 

Marek Nasiadka, Szlaki Lubelszczyzny. Polesie - Podlasie - Powiśle - Pobuże - Roztocze. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2013 (ISBN 978-83- 61961-14-7). Objętość 370 stron, format A5 (15 x 21 cm). Przewodnik turystyczny po województwie lubelskim. Treść podzielona jest na 7 głównych tras wycieczkowych wiodących przez najciekawsze, choć odmienne przyrodniczo i kulturowo regiony tego województwa: na Powiśle, Roztocze, Podlasie, Polesie i Pobuże. W publikacji znajdziemy szczegółowe opisy miejscowości oraz wielu rozmaitych atrakcji turystycznych, na które natrafimy na trasach wycieczek. W ramkach wyróżniono m.in. opisy regionów fizycznogeograficznych, obszarów ochrony przyrody oraz biogramy postaci związanych z Lubelszczyzną. Opracowanie zawiera 85 fotografii, wykonanych przez Marka Nasiadkę i Pawła Włada, ponad 50 rysunków zabytków architektury sporządzonych przez Magdalenę Koczorowską, a także liczne plany i mapy. Publikacja elektroniczna.

Podgląd wybranych stron