Nowości
wydawnicze

Roztocze

Polesie

województwo podkarpackie

Sklep

Wydawnictwo

Archiwum

Atlasy geograficzne

ATLASY GEOGRAFICZNE dostosowane do wszystkich serii podręczników i programów nauczania Wydawnictwa Oświatowego ORTUS. Obecnie oferowane przez Wydawnictwo Szkolne PWN.

Atlas geograficzny dla gimnazjum. Świat. Polska. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS. Stara Iwiczna 2005 (ISBN 978-83-89418-36-3). Objętość 92 strony. Zbiór map świata, kontynentów, ich części oraz Polski, w tym map ogólnogeograficz-nych (fizyczne, polityczne i administracyjne) oraz tematycznych, uzupełniony rysunkami i wykresami, opracowany wg koncepcji Pawła Włada.

Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS. Stara Iwiczna 2005 (ISBN 978-83-89418-35-5). Objętość 132 strony. Zbiór map świata, kontynentów, ich części oraz Polski, w tym map ogólnogeograficznych (fizycznych, politycznych i administracyjnych) oraz tematycznych, uzupełniony rysunkami i wykresami, opracowany wg koncepcji Pawła Włada.