Nowości
wydawnicze

Roztocze

Polesie

województwo podkarpackie

Sklep

Wydawnictwo

Archiwum

Artykuły

Artykuły w czasopismach naukowych.

Paweł Wład, Regiony fizycznogeograficzne okolic Przemyśla. Rocznik Przemyski, t. 32. TPN, Przemyśl 1996, s. 3–42 (ISSN 0137-41-68). Artykuł zawiera zestawienie podziałów regionalnych okolic Przemyśla od Roztocza po Bieszczady, prezentację własnej koncepcji podziału tego obszaru na regiony fizycznogeograficzne oraz krótką charakterystykę przyrodniczą wydzielonych regionów.

Paweł Wład, Polska część Roztocza Wschodniego jako pogranicze wielkich regionów geograficznych. Rocznik Przemyski, t. 34. TPN, Przemyśl 1998, s. 3–38 (ISSN 0137-41-68). Artykuł ukazuje przynależność polskiej części Roztocza Wschodniego do szerokiej strefy pogranicza Europy Wschodniej i Europy Zachodniej, zarówno pod względem przyrodniczym, jako pogranicze geologiczne, geomorfologiczne, klimatyczne, hydrograficzne, glebowe i fitogeograficzne, jak i pod względem pozaprzyrodniczym, jako pogranicze polityczne, administracyjne i etniczno-kulturowe.

Paweł Wład, Zmiany biegu koryta Sanu w okolicy Jarosławia w XIX i XX wieku. Zeszyty Muzealne, Jarosław 1998, s. 95–110. Autor ustalił na podstawie map archiwalnych i aktualnych zmiany przebiegu koryta Sanu koło Jarosławia.