Nowości
wydawnicze

Roztocze

Polesie

województwo podkarpackie

Sklep

Wydawnictwo

Archiwum

Publikacje bezpłatne
(po opłaceniu kosztów przesyłki)

Zamówienia

e-mail: pwlad@interia.pl

telefon 505-131-585

tel. 17-859-10-05

 

  Publikacje bezpłatne

Powiat tomaszowski

Powiat tomaszowski. Mapa turystyczna. Skala 1:100 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2018 (ISBN 978-83-61961-81-9). Publikacja wydana na zlecenie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze” w Tomaszowie Lubelskim, dofinansowana ze środków UE za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”. Mapa przedstawia powiat tomaszowski z rozległym otoczeniem – od Szczebrzeszyna i Zamościa na północy po Cieszanów i Horyniec-Zdrój na południu oraz od Zwierzyńca na zachodzie po Kryłów i Bełz na wschodzie. Obok mapy ogólnej w skali 1:100 000 umieszczone są kartony z planem Tomaszowa Lubelskiego w skali 1:20 000 oraz planem Suśca i okolic, w tym rezerwatu Nad Tanwią w skali 1:25 000. Na mapie zaznaczono aktualną sieć szlaków turystyki pieszej, rowerowej, konnej i wodnej oraz liczne obiekty o walorach turystycznych. Legenda mapy opracowana jest w wersji polsko- i anglojęzycznej. Na rewersie znajdują się opisy atrakcji turystycznych w układzie alfabetycznym oraz fotografie.

Nakład wyczerpany

Zamość i Roztocze GREEN VELO

Zamość i Roztocze. Green Velo. Mapa rowerowa. Skala 1:100 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2018 (ISBN 978-83-61961-80-2). Publikacja wydana na zlecenie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Zamość i Roztocze”, przy wsparciu finansowym Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w ramach projektu „Współpraca procentuje”. Mapa przedstawia obszar Roztocza Środkowego, Roztocza Wschodniego, Równiny Biłgorajskiej (Puszczy Solskiej) i Padołu Zamojskiego (okolic Zamościa) – od Szastarki i Skierbieszowa na północy po Krzeszów, Tarnogród i Hutę Lubycką na południu oraz od Modliborzyc i Ulanowa na zachodzie po Grabowiec i Lubyczę Królewską na wschodzie. Na mapie wyróżniono sieć szlaków rowerowych, zaznaczono też aktualną sieć szlaków turystyki pieszej, konnej i wodnej oraz liczne obiekty o walorach turystycznych. Na rewersie znajdują się opisy atrakcji turystycznych w wyróżnionych miastach i gminach (Zamość, Frampol, Janów Lub., Krasnobród, Nielisz, Obsza, Szczebrzeszyn) oraz w Roztoczańskim Parku Narodowym, uzupełnione o fotografie.

Nakład wyczerpany

Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej

Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej. Mapa turystyczna. Skala 1:30 000. Mapa wydana wspólnie przez Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład (ISBN 978-83-61961-56-7) oraz Pikul Media www.pikulmedia.pl (ISBN 978-83-938739-6-8), Rzeszów - Biłgoraj 2016 r., format 48 x 67 cm, po złożeniu 13,4 x 19 cm. Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej powstała w ramach projektu realizowanego w roku 2016 przez Ochotniczą Straż Pożarną w Brodziakach i dofinansowanego ze środków programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Gminę Miasto Biłgoraj i Gminę Biłgoraj. Publikacja obejmuje głównie tereny lasów tereszpolskich, a także część lasów biłgorajskich oraz aleksandrowskich. Na tych terenach koncentrowała się większość sił partyzanckich AK i BCh w dobie akcji „Sturmwind II” w czerwcu 1944 r. Mapa jest pierwszą tego typu publikacją na Zamojszczyźnie (prawdopodobnie także w Polsce), która powstała dzięki szczegółowym badaniom terenowym, lokalizującym miejsca obozów partyzanckich, bitew i potyczek, gajówek i leśniczówek oraz bezimiennych mogił (z dokładnością współrzędnych GPS). Mapa zawiera siatkę współrzędnych geograficznych w systemie WGS84 zgodnym z GPS.

Publikacja bezpłatna (po opłaceniu kosztów przesyłki)

Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej II

Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej. Mapa turystyczna. Skala 1:30 000. Mapa wydana wspólnie przez Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład (ISBN 978-83-61961-68-0) oraz Pikul Media www.pikulmedia.pl (ISBN 978-83-938739-7-5), Rzeszów - Biłgoraj 2017 r., format 48 x 67 cm, po złożeniu 13,4 x 19 cm. Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej powstała w ramach projektu realizowanego w roku 2016 przez Ochotniczą Straż Pożarną w Brodziakach i dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz przez Nadleśnictwo Józefów i Lokalną Grupę Działania „Ziemia Biłgorajska”. Publikacja jest kontynuacją Partyzanckiej Mapy Puszczy Solskiej I, wydanej w 2016 r. i ma na celu upamiętnienie oraz popularyzację dziejów II wojny światowej na terenie lasów józefowskich i okolicach przyległych. Na mapie zostały zaznaczone m.in. miejsca placówek partyzanckich, bitew i potyczek, akcji dywersyjnych, pacyfikacji, zniszczonych osad, a także miejsca pamięci narodowej. W publikacji podjęto także próbę odtworzenia trasy przemarszu zgrupowania AK i BCh w dobie akcji „Sturmwind II” w czerwcu 1944 r. z ziemianki „Wira” pod Osuchy. Mapa zawiera siatkę współrzędnych geograficznych w systemie WGS84 zgodnym z GPS.

Publikacja bezpłatna (po opłaceniu kosztów przesyłki)

Gmina Susiec na Roztoczu

Gmina Susiec na Roztoczu. Mapa rowerowa. Skala 1:75 000. Mapa wydana w sierpniu 2018 r. przez Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład (ISBN 978-83-61961-72-7) na zlecenie Roztoczańskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego w Suścu. Format 48 x 67 cm, po złożeniu 13,4 x 19 cm. Mapa prezentuje obszar od Zwierzyńca po Narol i Lubyczę Królewską. Na mapie zaznaczono propozycje 22 tras rowerowych, które zaczynają się i kończą w Suścu. Na rewersie znajduje się plan Suśca w skali 1:10 000, opisy najważniejszych atrakcji w tej miejscowości i jej okolicy, spis teleadresowy (w tym noclegi), krótkie opisy wycieczek rowerowych, a także fotografie.

Publikacja dostępna w punkcie informacji turystycznej w Suścu,
ul. Tomaszowska 100, tel. tel. 84 665 44 10 w. 22, tel. kom. 531 475 652.

www.susiec.com.pl

Gmina Susiec na Roztoczu

Gmina Susiec na Roztoczu. Informator turystyczny. Skala 1:30 000. Broszura wydana w sierpniu 2018 r. przez Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład (ISBN 978-83-61961-70-3) na zlecenie Roztoczańskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego w Suścu. Informator zawiera opisy 22 tras rowerowych, które zaczynają się i kończą w Suścu. Są to te same trasy, które zaznaczone zostały na mapie rowerowej w skali 1:75 000. Informator zawiera też opisy tras pieszych, długości 17–23 km, które prowadzą przez Susiec lub w jego bliskiej okolicy. W informatorze znajdują się też: plan Suśca, mapa okolic Suśca, opisy najważniejszych atrakcji w tej miejscowości i jej okolicy, spis tele-adresowy (w tym noclegi), a także liczne fotografie.

Publikacja dostępna w punkcie informacji turystycznej w Suścu,
ul. Tomaszowska 100, tel. tel. 84 665 44 10 w. 22, tel. kom. 531 475 652.

www.susiec.com.pl

Pobierz wersję PDF

Gmina Susiec na Roztoczu

Gmina Susiec na Roztoczu. Mapa obrazkowa. Skala 1:75 000. Mapa wydana w sierpniu 2018 r. przez Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład (ISBN 978-83-61961-73-4) na zlecenie Roztoczańskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego w Suścu. Format 48 x 67 cm, po złożeniu 13,4 x 19 cm. Mapa prezentuje obszar od Zwierzyńca po Narol i Lubyczę Królewską. Zawiera piktogramy obrazkowe przedstawiające najważniejsze atrakcje w okolicy Suśca. Na mapie zaznaczono szlaki turystyki pieszej i rowerowej oraz główną sieć komunikacyjną. Na rewersie umieszczone są: opisy obiektów o walorach turystycznych wyróżnionych na mapie piktogramami, plan Suśca, informator tele-adresowy (w tym noclegi), a także fotografie przedstawiające wybrane obiekty o walorach turystycznych.

Publikacja dostępna też w punkcie informacji turystycznej w Suścu,
ul. Tomaszowska 100, tel. tel. 84 665 44 10 w. 22, tel. kom. 531 475 652.

www.susiec.com.pl

Józefów na Roztoczu

Józefów na Roztoczu i jego atrakcje. Plan w skali 1:10 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2019 (ISBN 978-83-61961-91-8). Publikacja wydana na zlecenie Gminy Józefów. Na planie zaznaczono propozycję trasy spacerowej po mieście z 17 punktami przystankowymi. Na rewersie znajdują się opisy atrakcji turystycznych miasta, spis teleadresowy (w tym noclegi i wyżywienie) oraz fotografie.

Publikacja bezpłatna dostępna w punkcie informacji turystycznej w Józefowie, ul. Kościuszki 37a

www.ejozefow.pl

Józefów na Roztoczu

Józefów na Roztoczu. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2018 (ISBN 978-83-61961-67-3). Objętość - 24 kolorowe strony z licznymi fotografiami i rysunkami, format 13,5 x 19 cm, broszura szyta drutem. Publikacja wydana na zlecenie Gminy Józefów. Opracowanie prezentuje walory krajoznawcze i rekreacyjne gminy Józefów i jej rozległego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej. Zawiera opisy 6 wycieczek rowerowych rozpoczynających się i kończących w Józefowie, liczących po kilkadziesiąt kilometrów długości. W publikacji znajdziemy informacje o długości trasy wycieczkowej, stopniu jej trudności oraz o głównych atrakcjach spotykanych po drodze. W rozeznaniu pomagają też profile wysokościowe oraz schematy tras wycieczkowych z kilometrażem i rodzajem nawierzchni. Oprócz turystyki rowerowej publikacja promuje też inne formy aktywnego wypoczynku w gminie Józefów, w tym turystykę pieszą, nordic walking, bieganie, spływy kajakowe, wędkowanie, grzybobranie i zbiór jagód, narciarstwo, sporty ekstremalne. Broszura odpowiada formatem i jest zgodna z tematyką kompletu Rowerem po Roztoczu.

Publikacja bezpłatna (po opłaceniu kosztów przesyłki)

Pobierz wersję PDF

Lubycza Królewska. Mapa obrazkowa. Skala 1:100 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2016 (ISBN 978-83-61961-78-9). Publikacja wydana na zlecenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubyczy Królewskiej, dofinansowana ze środków UE za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Roztocze Tomaszowskie". Na mapie zaznaczono atrakcje turystyczne gminy Lubycza Królewska i jej bliskiego otoczenia za pomocą ręcznie malowanych miniaturowych ilustracji. Na rewersie znajduje się krótki informator krajoznawczy.

Publikacja bezpłatna (dostępna w informacji turystycznej w Lubyczy Królewskiej,
ul. Jana III Sobieskiego 6, tel. 513 122 918, 509 207 465, it@lubycza.pl)

Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze. Mapa turystyczna obszaru. Skala 1:50 000. Mapa wydana w czerwcu 2016 r. przez Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład (ISBN 978-83-61961-49-9) na zlecenie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze", 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 3/218. Prezentuje obszar działalności tego stowarzyszenia, obecnie są to gminy: Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec. Jest to obecnie najnowsza mapa przedstawiająca środkową część Roztocza i skrawki regionów przyległych - Padołu Zamojskiego i Równiny Biłgorajskiej (Puszczy Solskiej). Na mapie zaznaczone są obiekty o walorach turystycznych i rekreacyjnych oraz aktualne przebiegi szlaków: pieszych, nordic walking, rowerowych, konnych oraz ścieżek spacerowych i edukacyjnych. Mapa zawiera siatkę GPS oraz informacje o długościach szlaków w kilometrach. Na rewersie mapy znajduje opis działalności Stowarzyszenia oraz zamieszczone są podstawowe informacje o walorach turystycznych gmin wchodzących w skład obszaru LGD „Nasze Roztocze”.

Publikacja bezpłatna (po opłaceniu kosztów przesyłki)

www.lgdnaszeroztocze.pl

Susiec i okolice. Plan turystyczny

Susiec i okolice. Plan turystyczny. Skala 1:20 000. Publikacja wydana w czerwcu 2016 r. przez Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład (ISBN 978-83-61961-48-2) na zlecenie Roztoczańskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego w Suścu. Oprócz terenu Suśca plan przedstawia atrakcyjny turystycznie obszar u zbiegu rzek Tanwi, Jelenia i Potoku Łosinieckiego z wodospadami i szypotami, zwanymi tu "szumami". Na planie wyróżniono obiekty o walorach turystycznych i rekreacyjnych, zaznaczono na nim także aktualne przebiegi szlaków pieszych i rowerowych. Na rewersie planu znajduje się wykaz ośrodków wypoczynkowych i gospodarstw agroturystycznych w gminie Susiec.

Publikacja bezpłatna (po doliczeniu kosztów przesyłki)

Zamówienia realizuje firma dystrybucyjna GEOMAP Dorota Bukowska
Rzeszów

Przy zamówieniach publikacji bezpłatnych doliczamy koszty dostawy wg stawek:

- 11,00 zł - paczkomat (InPost)

- 14,00 zł - przesyłka kurierska (DPD)

- 19,00 zł - przesyłka kurierska pobraniowa (DPD)

Przedpłaty przyjmujemy na konto firmy GEOMAP Dorota Bukowska, 35-230 Rzeszów, ul. Owocowa 44
nr konta: ING Bank Śląski 05 1050 1445 1000 0090 7978 3701

Uwaga! Zamówiony towar wysyłamy najpóźniej w następny dzień roboczy po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na nasze konto

Aby złożyć zamówienie nie musisz się logować ani pamiętać hasła. Wystarczy, jeśli podasz tytuły i liczbę egzemplarzy każdej z zamawianych publikacji, a my wyliczymy kwotę do zapłaty

Zamówienia:
e-mail: pwlad@interia.pl, tel. 17-859-10-05, tel. lub sms: 505-131-585

W treści zamówienia prosimy podać adres do wysyłki.