Nowości
wydawnicze

Roztocze

Polesie

województwo podkarpackie

Sklep

Wydawnictwo

Archiwum

Programy nauczania, poradniki, korepetytoria, zadania ćwiczeniowe i sprawdziany z geografii dla uczniów różnego typu szkół

Zamówienia

e-mail: pwlad@interia.pl

telefon 505-131-585

tel. 17-859-10-05

sms 505-131-585

 

 

  Publikacje szkolne znajdujące się w sprzedaży

Paweł Wład, Podstawy geografii. Zestaw sprawdzianów. Szkoła ponadgimnazjalna. Rzeszów, 2013. Publikacja elektroniczna (e-book w postaci pliku pdf ok. 1,5 MB), objętości 122 strony, formatu A4. Jest to drugie, zaktualizowane i poprawione wydanie popularnego Zestawu sprawdzianów dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy. Zakres rozszerzony, wydanego przez Wydawnictwo Oświatowe ORTUS, Stara Iwiczna 2003 (ISBN 83-89418-24-X). Zawiera gotowe zestawy zadań służące do przeprowadzenia sprawdzianów działowych z geografii w szkole ponadgimnazjalnej. Zadania dzielone są na grupy A i B. Do każdego zestawu zadań dołączony jest szczegółowy plan sprawdzianu z punktacją. W końcowej części publikacji znajdują się odpowiedzi do zadań.

Podgląd wybranych stron

Cena brutto 12,30 zł

Plik pdf przesyłany bez dodatkowych kosztów drogą elektroniczną na adres e-mail. Prosimy go podać w tytule wpłaty na konto bankowe. Wpłaty przyjmuje firma GEOMAP Dorota Bukowska, 35-230 Rzeszów, ul. Owocowa 44, nr konta: ING Bank Śląski 05 1050 1445 1000 0090 7978 3701. Wpłata na konto jest jednocześnie zamówieniem, realizowanym w ciągu 1-2 dni. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie (17-859-10-05, 505-131-585).

Paweł Wład, Podstawy geografii. Uniwersalny zbiór zadań. Geografia fizyczna. Rzeszów, 2013. Publikacja elektroniczna (e-book w postaci pliku pdf ok. 4,2 MB), objętości 220 stron, formatu A4. Jest to zestaw kilkuset zadań dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, maturzystów i kandydatów na studia oraz przygotowujących się do konkursów i olimpiad geograficznych. Są to zadania o różnym stopniu trudności - od bardzo łatwych do skrajnie trudnych. Zadania te nadają się zarówno do celów ćwiczeniowych jak i sprawdzianów (niektóre z nich dzielą się na dwie równoległe grupy A i B). W końcowej części publikacji znajdują się odpowiedzi do zadań.

Podgląd wybranych stron

Cena brutto 15,99 zł

Plik pdf przesyłany bez dodatkowych kosztów drogą elektroniczną na adres e-mail. Prosimy go podać w tytule wpłaty na konto bankowe. Wpłaty przyjmuje firma GEOMAP Dorota Bukowska, 35-230 Rzeszów, ul. Owocowa 44, nr konta: ING Bank Śląski 05 1050 1445 1000 0090 7978 3701. Wpłata na konto jest jednocześnie zamówieniem, realizowanym w ciągu 1-2 dni. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie (17-859-10-05, 505-131-585).

Paweł Wład, Podstawy geografii. Korepetytorium dla uczniów szkół ponad-gimnazjalnych, maturzystów i kandydatów na studia. Zakres podstawowy i rozszerzony. Publikacja elektroniczna (e-book w postaci plików pdf), aktualizo-wana i udoskonalana na bieżąco. Jest to zwięzły, systematyczny wykład geografii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej zgodny z podstawą programową w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Publikacja składa się z trzech zasadniczych części, które z kolei dzielą się na rozdziały. Część pierwsza obejmuje rozdziały od 1.1. do 1.9. i poświęcona jest geografii fizycznej z elementami kartografii, astronomii i geologii. Część druga (rozdziały od 2.1. do 2.8.) obejmuje tematykę z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i ochrony środowiska. W trzeciej części (rozdziały od 3.1. do 3.9.) poruszone są zagadnienia z geografii Polski. Publikacja zawiera oprócz tekstu liczne rysunki poglądowe i tabele oraz przykłady rozwiązywania typowych zadań. Format stron 162 x 229 mm (C5) jest tak dobrany, aby można je było swobodnie drukować na drukarkach A4 lub wyświetlać na ekranach dowolnych urządzeń elektronicznych (komputerów PC, laptopów, tabletów, czytnikow e-booków itp.).

Aktualnie przygotowane są rozdziały od 1.1. do 1.9.

Cena brutto 12,30 zł za część pierwszą (rozdziały 1.1.-1.9.)

Pliki pdf przesyłane są bez dodatkowych kosztów drogą elektroniczną na adres e-mail podany w tytule wpłaty na konto bankowe GEOMAP. Wpłata na konto jest jednocześnie zamówieniem, realizowanym w ciągu 1-2 dni. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie (17-859-10-05, 505-131-585).

Paweł Wład, Nasz świat. Program nauczania geografii na IV etapie edukacyjnym (szkoła ponadgimnazjalna). Zakres podstawowy i rozszerzony. Objętość: 139 stron. Plik doc lub pdf ok. 1 MB. Jest to program nauczania do podręcznika i zeszytu ćwiczeń Nasz świat. Stanowi jedną z koncepcji realizacji nowej podstawy programowej obowiązującej w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2012 r. Program składa się z dwóch części: I Założenia ogólne oraz II Realizacja programu. Część I ma charakter ramowy. Opisane są w niej cele ogólne, zadania szkoły, podział treści nauczania na moduły, działy i godziny lekcyjne oraz założone osiągnięcia ogólne i postawy uczniów. W Części II opisane są procedury osiągania celów programu, zasady kontroli i oceny osiągnięć uczniów oraz warunki realizacji programu. W załączniku znajdują się plan wynikowy oraz szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych dla zakresu podstawowego.

Podgląd pdf

Publikacja bezpłatna, przesyłana pocztą elektroniczną (e-mail) na życzenie osoby zamawiającej inne publikacje z tej strony

Dorota Karkosza, Paweł Wład, Zbiór zadań z geografii dla gimnazjum i liceum. Ziemia – środowisko przyrodnicze człowieka. Wydawnictwo Naukowe, Turystyczne i Edukacyjne Paweł Wład, Mielec 2001 (ISBN 83-912139-3-5). Objętość: 144 strony, oprawa miękka. Zawiera zadania z podstaw kartografii, astronomii, geografii fizycznej i geologii, a także ćwiczenia z mapą oraz krzyżówki. W ostatniej części znajdują się odpowiedzi do zadań.

Cena brutto 7,35 zł (dla odbiorców hurtowych)

 

Paweł Wład, Geografia. Poradnik metodyczny dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS, Stara Iwiczna 2003 (ISBN 83-89418-23-1). Objętość: 164 strony. Zawiera materiały przydatne w nauczaniu: plan pracy dydaktycznej (plan wynikowy) wg programów nauczania geografii w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie podstawowym (numer DKW-4015-41/01) i rozszerzonym (DKW-4015-42/01), opis wybranych metod nauczania, wskazówki dotyczące oceniania oraz odpowiedzi do zadań zawartych w publikacji Wydawnictwa Oświatowego ORTUS, pt.: Geografia. Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy. Zakres rozszerzony.

Cena brutto 7,35 zł (tylko dla odbiorców indywidualnych)

Paweł Wład, Geografia. Nasz świat. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa - Łódź 2012 (ISBN 978-83-262-1193-5). Objętość: 246 stron. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do nauczania geografii według podstawy programowej obowiązującej w szkołach ponad-gimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013. Treść podręcznika podzielona jest na trzy części: 1) Środowisko przyrodnicze człowieka (relacje między człowiekiem a jego środowiskiem przyrodniczym), 2) Człowiek mieszkańcem Ziemi (ludność i jej zróżnicowanie), 3) Człowiek gospodarzem Ziemi (aktualne problemy natury gospodarczej i społecznej na świecie).

(nakład wyczerpany)

Paweł Wład, Geografia. Nasz świat. Zeszyt ćwiczeń dla szkół ponad-gimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa - Łódź 2012 (ISBN 978-83-262-1655-8). Objętość: 112 stron. Zestaw zadań ćwiczeniowych dostosowanych tematyką do podręcznika Nasz świat, a jednocześnie zgodnych z podstawą programową obowiązującą w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013.

(nakład wyczerpany)

Zamówienia:
e-mail: pwlad@interia.pl, tel. 17-859-10-05, tel. lub sms: 505-131-585

Aby złożyć zamówienie nie musisz się logować ani pamiętać hasła. Wystarczy, jeśli podasz tytuły i liczbę egzemplarzy każdej z zamawianych publikacji, a my wyliczymy kwotę do zapłaty

W treści zamówienia prosimy podać adres do wysyłki.

Zamówienia realizuje firma dystrybucyjna GEOMAP Dorota Bukowska
Rzeszów

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT

Przy zamówieniach o wartości poniżej 100 zł doliczamy koszty dostawy wg stawek:

- 11,00 zł - paczkomat (InPost)

- 14,00 zł - przesyłka kurierska (DPD)

- 19,00 zł - przesyłka kurierska pobraniowa (DPD)

Przedpłaty przyjmujemy na konto firmy GEOMAP Dorota Bukowska, 35-230 Rzeszów, ul. Owocowa 44
nr konta: ING Bank Śląski 05 1050 1445 1000 0090 7978 3701

Uwaga! Zamówiony towar wysyłamy najpóźniej w następny dzień roboczy po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na nasze konto